Severní Asie

Zahrnuje území Sibiře, to však patří k Rusku zahrnutému do Východní Evropy.