Marilyn Monroe

Marilyn was born June 1, 1926, to a single mom. She never knew her dad. She had a very difficult childhood with a mother and grandmother who were mentally unstable. She spent the first 7 years of her life with a foster family. At the age of 7 she went to live with her mom, but that didn't last. Her mom was declared legally insane and was admitted into an insane asylum. Marilyn then spent the next two years in an orphanage. At age 11, she went to live with a family friend. At 15, Marilyn was given a choice, marriage or the orphanage. She chose to marry.Jim Dougherty (82) & Marilyn Monroe (+36)

Bylo mu 20 let a tehdy pracoval jako dělník v továrně na výrobu munice. Marilyn poznal v roce 1942. Tehdy jí bylo 16 let a žila u pěstounů. Ti se ale o ni z finančních důvodů nemohli dále starat. "Jediným východiskem byl pro Marilyn sňatek se mnou. Neměla žádné přátele, kluci z okolí se jí báli, odrazovala je její krása. Byl jsem její první. Ze sňatku z rozumu vznikla oboustranná láska," vypráví Jim.

Když Marilyn prorazila v Hollywoodu a stala se slavnou, manželé se rozvedli. "Nemám v sobě žádnou hořkost. Kdyby zůstala se mnou, těžko by byla slavná. Nevydělávala by tolik peněz a dnes by skončila jako babička s kupou vnoučat a velkou rodinou. I když právě po tom jsme oba toužili, když jsme byli spolu..."