Konzul

Opera o 3 dějstvích
Skladatel: G.C.Menotti
Libreto: G.C.Menotti
Premiéra: 1.3.1950 Filadelfie, USA
 

1. dějství:  O odbojáře Johna Sorela, který byl při razii lehce postřelen, se starají matka a jeho žena Magda. Sorel vypráví, že shromáždění jeho svobodně smýšlejících přátel rozpustila policie a teď je mu na stopě. Ale dříve, než do nuzného bytu vnikne agent tajné policie, podaří se ženám Johna schovat. Prohlídka bytu i inkvizitorský výslech Magdy jsou bezvýsledné, policie se nic nedozví ani o tom, kde je Sorel, ani jméno tajné organizace svobodomyslných. Aby státní akce nevyzněla úplně naprázdno, je v domě zatčen jiný obyvatel.

   John chce uprchnout do sousední země, prosí Magdu, aby přijela za ním a obstarala si pro sebe i pro dítě vstupní víza. - Na konzulátě upozorňuje byrokratická sekretářka čekající žadatele (mezi nimi trpělivého pana Kofnera a starou, cizí řeči neznalou Italku, která chce navštívit nemocnou dceru), na všechny možné chybějící nebo nesprávné vyplněné formuláře a posílá je pryč. Také Magda, která chce mluvit s konzulem osobně, je odmítnuta.

2. dějství:  Uplynuly měsíce, ale Magda pořád ještě nemá svůj pas. Doma se musí starat o nemocné dítě. Agent tajné policie se ještě jednou pokouší Magdu vydírat a zjistit kde je její muž, avšak marně. Sklář Assan jí oznámí, že John chce překročit hranice do svobodné země teprve, až Magda bude mít papíry v pořádku. Magdino dítě náhle zemřelo. - Na konzuláte znovu utěšují žadatele a mučí je dalšími formuláři. Čaroděj Nika Magadoff, který žádá o pracovní povolení, předvádí mezitím svá kouzla a uvede přítomné do transu, v němž jsou jako loutky (symbolické pro jejich každodenní realitu) ovládáni cizí rukou. Když je Magda znovu odmítnuta, přestane se ovládat, roztrhá papíry a úřední akta a pohne sekretářku ke konečně lidské reakci. Ta ohlásí Magdu u konzula, který se dosud sám nikdy neobjevil. Když však z jeho pracovny vyjde tajný agent, je Magda přesvědčena o bezvýslednosti své žádosti a zhroutí se.

3. dějství:  Několik dní poté, čeká Magda opět na konzulátě. Jedna žadatelka, Věra Boronelová, vízum dostala. Vtom se objeví sklář Assan a sděluje Magdě, že John, který se dozvěděl o smrti dítěte i o úmrtí matky, se chce vrátit, protože se mu odloučení zda příliš dlouhé. Magda dá Assanovi pro Johna zprávu a odchází. Brzy nato se do čekárny vřítí John, ptá se sekretářky, kde je jeho žena a přiznává, že ho pronásleduje policie. Ta skutečně vnikne dovnitř, ale sekretářka poukáže na to, že zatčení na půdě konzulátu je nezákonné.

   John prohlásí, že je ochoten s policií odejít dobrovolně, jestliže předtím bude ještě moci zatelefonovat své ženě, což je mu dovoleno. - V bytě Magdy zvoní telefon. Když Magda vstoupí, zvonění ustane. Magda otočí plynovým kohoutkem. Přestává vnímat a před jejím hasnoucím zrakem defilují v podobě zjevení známí a příbuzní. Když telefon opět zazvoní, umírající  Magda už nemá sílu zvednout sluchátko.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.