... Neználek spatřil Zemi: ne už zářivý, jasně bílý, lehounce namodralý disk, jak byla vidět z Měsíce,
ale obrovskou kouli se světlými skvrnami pevnin a s tmavými moři a oceány.
Zářivý opar ji zahaloval jako teplá, měkká prachová přikrývka. ...
                                                                                                                                  Nikolaj Nosov: Neználek na Měsíci


Země
Členění
Souvislosti

Orbis Pictus: Zemská koule

Wikipedia: Země